Rregullat e Sigurise

Home | Rregullat e Sigurise

UnedheZoti.net eshte angazhuar/ka marre persiper te ruaje/ mbroje besimin dhe vetebesimin tuaj.Deshmia private e meposhtme nenkupton te ruaje dhe te siguroje cilindo informacion te identifikuar personalisht dhene sherbeses tone online.

Per te qene i informuar

UnedheZoti.net e jep kete privatesi per tju informuar per menyren se si ju mund te lejoni te mblidhet dhe te perdoret informacioni juaj , si edhe tju beje te vetedijshem per praktikat tona mbrojtese. Ne gjithashtu ju ofrojme mundesine te hiqni/fshini emrin tuaj nga lista pajtimtare postare ne qofte se ju deshironi .

Ne e mbledhim informacionin

Jane kater menyra qe vizitoret na lejojne te mbleshim informacionin personal nga websitet tona:

  1. Nga kerkesat online per informacion(psh. Emaili informues(buletin informative) , forma kontakti , etj.)
  2. Nga kerkesat online per material nga sherbesa jone (psh.te kerkuarit nje propozim te sinqerte, ose ia beson jeten tende Krishtit)
  3. Nga regjistrimi online per te marre pergjigjen e nje pyetje ose te mereni me aktivitete te tjera , si transferimi (hedhja ne kompjuter i materialeve) sherbime dhe produkte
  4. Nga kontributet/dhurimet online. Informacioni qe ne mund te mbledhim online perfshin emrin tuaj, adresen, qytetin, gjendjen civile,  kodin postar, numrin e telefonit, adresen e emailit dhe ne rastet e dhenies(dhurimit) ose blerjes online, numrin e kartes se kreditit dhe daten e fundit.Te permiresojme sherbimin tone dhe te lidhim (forcojme) komunikimin tone me ju ne mund t’ju kerkojme te na jepni/ofroni(te na pajisni me) informacion lidhur me demografine tuaj ,komentet, interesat profesionale dhe kontaktet qe iu jepni perparesi.

Si eshte perdorur informacioni?

UnedheZoti.net perdor informacionin tuaj per te kuptuar nevojat tuaja dhe t’ju siguroje/jape sherbim me te mire online. Ne mund te perdorim informacionin tuaj te kompletojme/plotesojme nje trajnim(veprim, procesverbal) leshoj/nxjerr fature e takses se te ardhurave per nje dhenie/kontribut/dhurim, ose personalizojme websaitin tone per ju.Ne qofte se deshironi, ne gjithashtu mund te perdorim informacionin tuaj per t’ju perfshire ne projektet dhe aktivitetet e sherbeses. Numrat e kartes se kreditit jane perdorur per dhurim/kontribut ose procesin/metoden e pageses dhe jo per ta mbajtur per ndonje qellim tjeter. Gjithashtu ne ju japim mundesine ne qofte se doni  te hiqni emrin tuaj nga lista pajtimtare postare. Ju lutem rishikoni pjesen/paragrafin perkates te Politikes se Privatesise me poshte.

Vec kesaj, UnedheZoti.net nuk do t’ju dergoje emailin qe ju nuk deshironi ta merrni. Ne qofte se doni te merrni email, ne ne menyre te vazhdueshme /here pas here dergojme informacion per te bere te ditur/njoftuar lajme dhe ngjarje.Ne qofte se ju zgjidhni te siguroni/plotesoni online adresen tuaj postare ,ju mund te merrni postime nga ne, gjithashtu.

Nuk ka shperndarje te informacionit personal.

UnedheZoti.net asnjehere nuk shet, nuk jep me qera, ose nuk shkemben me organizata te tjera informacionet tuaja personale.UnedheZoti.net ju siguron ju se identiteti i te gjithe atyre qe kontaktojne me ne permes ketij website do te mbahen/ruhen te fshehta/sekret. Here pas here UnedheZoti.net mund te dergoje postime ne interes te organizatave dhe sherbesave te tjera kur interesat e tyre drejtohen/lidhen me UnedheZoti.net. Perdorimi i informacionit tuaj personal do te jete i kufizuar te shtyje perpara aktivitetet e sherbeses te UnedheZoti.net dhe sherbesat partnere.

Transferimi i informacionit tuaj personal jashte shtetit

Per arsye teknike dhe operacionale,mund te jete e nevojshme qe informacioni juaj personal te transferohet ne serverat e kompanive jashte shtetit, qe bashkohen me UnedheZoti.net.Kur kjo ndodh, informacioni personal i mbajtur ne llogarine tuaj do te ruhen ne nje shtet te huaj dhe ne do te marrim hapa me qellimin per te siguruar se te drejtat e privatesise vazhdojne te ruhen.

Sigurisht , informacioni juaj nuk mund te mblidhet nese ju nuk na e mundesoni kete.Me ane te te kerkuarit informacion apo materiale nga organizata jone apo duke regjistruar informacionin tuaj personal me organizaten tone , ju aprovoni qe informacioni juaj personalte transferohet jashte vendit ku jetoni neqofte se eshte e nevojeshme per arsye teknike ose operative.

Siguria

UnedheZoti.net eshte e perkushtuar te siguroje  ruajtjen e informacionit  tuaj personal. Qe te ndaloje nderyrjet e pautorizuara, qe mbajne saktesine e te dhenave dhe sigurojne perdorimin e duhur te informacionit, ne kemi procedurat e vendosura dhe te zbatuara fizike, elektronike dhe manaxheriale te pershtatshme per te siguruar dhe mbrojtur informacionin qe mbledhinm ne internet. Jesus.net perdor Internet Encryption Software. Secure Socket Layer (SSL) Protocol kur mbledh ose transferon informacion delikat si informacioni i kartes se kreditit.Cdo informacion qe ju jepni eshte i inskriptuar ne dosjen tuaj, e deguar nga internet public nga eshte inskriptuar. Dhe me pas eshte cinskrptuar ne serverin tone. Sapo ne marim informacionin tuaj , ai eshte i disponuar vetem nje nje numri te vogel punonjesish tone te besuar te cilaet jane te specializuar ne procesimin e ketij informacioni.

Cookie-t

Mund tju dergojme nga nje “ cookie” here pas here ne kompjuterin tuaj. Nje cookie eshte nje pjese e vogel e informacionit i derguar ne dosjen tuaj nga nje server i faqes i ruajtur ne hard driverin e kompjuterit tuaj. Nje cookie nuk mund te lexoje informacion te hard driverit tuaj apo skedaret e krijuar nga faqe te tjera internet.Cookies nuk i bejne ndonje dem sistemit tuaj kompjuterik. Ne i perdorim cookies qe tju njohim kur ju ktheheni ne faqen tone, apo te identifikojme cilat hapesira te te rrjetit te faqes tone keni vizituar ju. Ne mund te perdorim kete informacion te personalizojme me mire permbajtjen qe ju shihni ne faqet tona. Shume faqe internet vendosin cookie ne kompjuterin tuaj. Ju mund te zgjithni neqoftese doni ti pranoni keto cookies duke ndryshuar parametrat e dosjes apo shfletuesit tuaj. Dosja apo shfletuesi tuaj mund te refuzoje te gjitha cookie apo tjua tregoje ju kur nje cookie po dergohet . Neqofte se zgjidhni te mos i pranoni keto cookie, eksperienca juaj ne faqen tone dhe faqet e tjera mund te pakesohen dhe disa vecori mund te mos punojne ashtu sic duhet.

Siguria e femijeve ne internet.

Ne jemi te interesuar per sigurine e femijeve te vegjel, dhe nuk mbledhim me shume informacion se c mund te jete arsyeshmerisht e nevojshme ti mundesoje atyre pjesemarrjen ne aktivitetet qe ne ofrojme ne faqet tona. Ne te inkurajojme ty te behesh pjese me bashke me pjesmarjen e femijes tuaj ne internet dhe ne faqet tona ne menyre qe  tju sigurojme se privatesia e tij apo e saj eshte e mbrojtur mire.

Lidhjet me faqet e tjera.

Ketofaqe internet te dokumenteve te cilat mbahen nga organizata te tjera apo individe te tjere . Sapo ti lidhesh me nje nje link ten je faqe internet tjeter , ju lutem te jeni te vetedijshem se Jesus.net nuk eshte pergjegjes per sigurine e ketyre praktikave apo permbajtjen e ketyre faqeve internet.

Duke i pare, ndryshuar apo fshire informacionin tuaj personal

Ne ju japim ju mundesine te shihni informacionin tuaj personal dhe te hiqni emrin tuaj nga lista tone postare qe ju te mos keni ndonje komunikim te menvonshem nga sherbesa jone . Neqofte se ju deshironi qe shihni informacionin tuaj personal apo perkohesisht te hiqni emrin tuaj, ju mund te kontaktoni me ne.

Neqfote se ju vendosni se informacioni tone per ju eshte i pasakte apo ka ndryshuar , ju mund te modifikni informacionin tuaj duke na kontaktuar ne.

Na kontaktoni

Neqofte se kani komente apo pyetje per rregullat tona te privatesise , ju lutem na kontaktoni.