Duke ecur më tej me Perëndinë

Home | Një lutje e thjeshtë | Duke ecur më tej me Perëndinë

Do dëshironim t’ju dërgonim një e-mail me disa faqe interneti që do t’ju ndihmonin të njihnit më mirë Perëndinë. Për këtë qëllim, ju lutem plotësoni formularin në të djathtë.

Më poshtë, kemi disa faqe të krishtera që ju mund të vizitoni për të ecur më tej me Perëndinë.


→ Radio7 » Dëgjoni programe të ndryshme rreth Krishtërimit dhe muzikë të mirë.

→ Radio Emanuel » Dëgjoni Radio Emanuel online 24 orë.

→ Fjalet e Shpreses » Lajmi i mirë pa kufij.

→ Zanafilla.com » Të mbjellim një farë të mirë tek njeriu që do Zotin.

A keni pyetje?