Një lutje e thjeshtë

Home | Një lutje e thjeshtë

Zoti të njeh kush ti je, Ai të do ty dhe dëshiron që ti ta njohësh dhe ta duash Atë. Ne të sugjerojmë një lutje të tillë:

Zot Jezus Krisht,

Më fal për gjërat që kam bërë gabim në jetën time. Të kërkoj falje dhe tani largohem nga cdo gjë që është gabim. Faleminderit që vdiqe në kryq për mua për t’më bërë të lirë nga mëkatet e mia. Të lutem eja në jetën time, mbushmë me Frymën tënde të Shenjtë dhe qëndro me mua përgjithmonë.
Faleminderit Zoti Jezus, Amen.

A e bëtë këtë lutje?