(Ky version është i shkurtuar, Klikoni për versionin e plotë)

Kush është Jezusi?

Kush është Jezusi? Çfarë kuptimi ka jeta, vdekja dhe ringjallja e Tij për mua?
Jezusi u përgjigj, “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.” Gjoni 14:6

Hapi Tjetër » Lutu Zotit » Facebook Kontakt »