Dashuria Mund

Home | Dashuria Mund

Dashuria është forca më e madhe, dashuria është ajo që Perëndia ka për të gjithë njerëzit edhe pse askush nuk e meriton. Dashuria e Perëndisë na është dhënë për shkak se Ai na do dhe jo se ne jemi të mirë. Pranoni Jezusin dhe shikoni çfarë mund të bëje Dashuria Hyjnore e Krishtit.