Vlera e Dashurisë

Home | Vlera e Dashurisë

loveinsoup

Vlera e Dashurisë

“Më mirë një pjatë me perime në të cilën ka dashuri se sa një ka i majmur në të cilin ka urrejtje.” Bibla, Fjalët e Urta 15.17

Pa dashuri, asgjë nuk ka kuptim. Bibla na mëson se duhet të kënaqemi me pak dhe të kemi dashuri, sesa të kemi bollëk me urrejtje dhe grindje. Si njerëz ne kemi nevojë për financa të mira dhe kjo është në rregull, por nuk duhet të harrojmë se më e rëndësishme se çdo gjë, është dashuria edhe nëse kemi jo shumë të mira materiale. Dashuria nuk varet nga bollëku!

Flisni me ne

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.