Mendimet

Home | Mendimet

mendimet

Mendimet

“Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju”, thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t`ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.” Bibla, Jeremia 29:11

Shumë njerëz flasin për një Zot ndryshe nga ai i Biblës, ata tregojnë për një Zot që dënon, që nuk kujdeset për çdo njeri, apo dhe që i dërgon probleme dhe gjëra të këqija. Por kjo nuk është e vërtetë! Zoti është dashuri dhe Ai ka plane jo të këqija, por të mira. Perëndia ka mendime paqeje, Ai dëshiron të na japë një të ardhme të mirë plot me shpresë. Nuk ka gjë më të mirë sesa të kesh këtë Zot kaq të dashur përkrah teje.

Flisni me ne

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.