Do të këndoj…

Home | Do të këndoj…

Kendoj

Do të këndoj…

“Unë do të këndoj mirësinë tënde dhe drejtësinë tënde; do të këndoj lavdet e tua, o Zot.” Bibla, Psalm 101:1

Njerëzit në të shumtën e rasteve këndojnë nga gëzimi, apo jo? Nga kjo ne kuptojmë se psalmisti (Davidi) njohu mirësinë dhe drejtësinë e Zotit. E njëjta gjë ndodh me çdo njeri kur njeh Atë përmes Fjalës së Tij. Zoti dëshiron të mbushë zemrën tënde me këngë gëzimi, Ai dëshiron që ti të jetosh një jetë plot me bekimet e Tij. Nga e di unë këtë? Fjala e Zotit thotë çdo të vërtetë rreth Perëndisë.
Urojmë një ditë të bekuar për ju miq!
Nëse dëshironi të flisni me ne për më shumë rreth Zotit apo Fjalës së Tij, komunikoni me ne pëmes mesazheve.
Zoti ju bekoftë!

Flisni me ne

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.